top of page

רישיונות

בדף הזה מופיעים רישיונות של משווק מורשה של כל החברות המוצגות באתר. כל המידע הקשור לסוגים של מערכות אבחון, ציוד טיפולי ו/או יישומים לטלפונים ניידים הנמצאים באתר ניתן להכיר באופן מרוכז בדף בית.

במקרה ולמישהו מעניין להכיר בעל האתר ניתן לעשות זאת באתר אחר לפי הקישור המצורף: 

www.liheotbari.com

Биоспект.png
Вектор.png
БиоКвант.png
ПМА.png
bottom of page