top of page
קומפלקט אספקה של מכשירי תדרים

 מכשיר תדרים VedaEHF

EHF-, BRR-, IR-therapy

ייעוד של המכשיר

VedaEHF הוא מכשיר טיפולי נייד עם פולטים הניתנים להחלפה. המכשיר מיועד לטיפול בעזרת קרינת רקע בעוצמה נמוכה של גלים אלקטרומגנטיים בתדר גבוה במיוחד (EHF) ואור אינפרא אדום (IR) על ידי השפעה על נקודות פעילות ביולוגית של הגוף ואזורי העור.

ל - VedaEHF יש 3 תכניות ההפעלה. ההשפעה ניתנת ע"י פולטים חיצוניים וגם ע"י פולט הממוקם בראש המכשיר.

מכשירי תדרים רוסיים

נתונם טכניים:
טווח תדרים של החשיפה .......... 30-300 GHz (אורך גל - 10 ~ 1 מ"מ)
התדרים:
במצב הראשון ..........................4 הרץ
במצב השני והשלישי ................ 9 הרץ
התדר של הפולט המרוחק ........ 40-43 GHz  (אורך גל 7.5-6.977 מ"מ)

КВЧ 3.png

- צפיפות השטף של הספק הפועם של הפולט המרוחק לא פחות מ - 5x10-10 W / cm2

עומק החדירה לעור אדם של הגלים -  300-500 מיקרון
ספק כוח - שתי סוללות LR03 / AAA
מתח נקוב 1.5 וולט
זמן פעולה רציפה של המכשיר מסוללות טריות לא פחות מ-100 שעות
משקל המכשיר לא יותר מ-150 גרם
מידות כלליות של המכשיר. 110x55x30 מ"מ

בדף הזה מרוכז כל הציוד המיועד לצורכי הטיפול בבעיות הבריאות שונות. כל המידע הנמצא באתר ניתן להכיר באופן מרוכז בדף בית.

המאמרים הקשורים לנושא ביו רזוננס

bottom of page