top of page

 ניתוח שונות קצב לב HRV

מערכות LifePulsAS ו - LifePulse PRO

 כתובת אתר לתוכנת שונות קצב לב
דגל של יצרן התוכנה לניתוח שונות קצב לב

Lithuania

שפות אנגלית ורוסית

תוכן עניינים

1. מבט כללי על מערכת LifePulsAS

2. ייחודיות של מערכות LifePulsAS

3. תוצאות האבחון לפי שיטת HRV

4. יכולות האבחון נוספות ע"י שיטת HRV:

   - Pulse / Breath Test

   - Brain Rhythm

   - Orthostatic Test

   - Ruffier Test

   - Valsalva's Test

   - Coherence

   - Discriminant

   - Pulse Pattern

   - בדיקת התאמת תוספי מזון

5. יכולות האבחון בלי שימוש באבחון HRV

   - Biorhythms

   - Bio - Feedback Test

   - בדיקת ושיפור השמיעה

6. שיטות אבחון וטיפול הודיות

7. שיטות אבחון וטיפול לפי רפואה סינית

8. עלות מערכת LifePulsAS

9. מערכת LifePulse PRO

   - הערכת רמת הסתיידות כלי דם

   - הערכת תאימות שני אנשים

   - עלות מערכת LifePulse PRO

10. מאמרים הקשורים לנושא 

מבט כללי HRV

מבט כללי על מערכת HRV של LifePulsAS

מבט כללי על מערכת לניתוח שונות קצב לב

1. המערכת של ניתוח שונות קצב לב מיועדת לרופאים קונבנציונליים, מטפלים ופסיכולוגים.

2. המערכת מיועדת לביצוע בדיקות של מע' לב וכלי דם, נשימה ושמיעה, טסטים ייעודיים ואבחון איורוודי.

3. בנוסף לתוצאות ניתוח שונות קצב לב תקניות פלט המערכת כולל הערכת רמת הסטרס ופילוג התדרים במוח, מחזורים אישיים ולכידות של הגוף.

4. המערכת מציגה רמות תפקוד של אברים/ מרידיאנית. הערכת התפקוד מותאמת לשעה נוכחית של היממה.

סרט המציג תוכנה לניתוח שונות קצב לב

ניתן לראות סרט בן 5 דקות המציג כל היכולות של תוכנה לניתוח שונות קצב לב LifePulsePRO

הוראות הפעלה של מערכת לניתוח שונות קצב לב Life Pulse Pro

הוראות הפעלה של מערכת לניתוח שונות קצב לב
ייחודיות מערכת HRV

ייחודיות מערכות LifePulse של HRV

1. פונקציות אבחון ובדיקות ייחודיות כמו מצב כלי דם, פילוג גלי מוח, שמיעה ואחרות.

2. פונקציות המיועדות לטיפול כללי, רגשי-נפשי, ע"י רפואות המזרח.

3. מידות המכשיר - 5X3X1.5 ס"מ, משקל - 22 גרם

4. מחיר נגיש.

ייחודיות של מערכת לניתוח שונות קצב לב
חיישן לאוזן למערכת לניתוח שונות קצב לב
חיישן לאצבע במערכת לניתוח שונות קצב לב

חיישני המערכת

(לאצבע או לאוזן)

יכולות אבחון לפי HRV
יכולות נוספות של HRV

יכולות האבחון נוספות של ניתוח HRV

Pulse / Breath Test

מבחן נשימה ניתוח שונות קצב לב

Brain Rhythm

ריתמוסים של המוח לפי ניתוח שונות קצב לב

בדיקה אורתוסטטית

בדיקה 1 ניתוח שונות קצב לב
בדיקת ראפר 1 ניתוח שונו קצב לב

Orthostatic Test

HRV Orthostatic Test
בדיקה 2 ניתוח שונות קצב לב

בדיקת ראפר

Ruffier Test

בדיקת ראפר 2 ניתוח שונו קצב לב
בדיקת ראפר 3 ניתוח שונו קצב לב
תוצאת בדיקת ראפר ניתוח שונו קצב לב
טסט 1 ניתוח שונות קצב לב

בדיקת ואלסלווה

טסט 2 ניתוח שונות קצב לב

Valsalva's Test

לכידות הגוף (Coherence)

לכידות בניתוח שונות קצב לב

קשר בין מרווחי קרדיו למשרעת (Discriminant)

מרווחי קרדיו בניתוח שונות קצב לב

דפוס דופק (pulse pattern)

דפוס דופק גרף עמודות של ניתוח שונות קצב לב
דפוס דופק עגול של ניתוח שונות קצב לב

בדיקת התאמת תוספי מזון

התאמת תוספים בניתוח שונות קצב לב

כלי האבחון בלי שימוש בניתוח HRV

רתמוסים בניתוח שונות קצב לב

מחזורים ביולוגיים (Biorhythms)

Bio - Feedback Test

משוב חוזר בניתוח שונות קצב לב
אימון שמיעה בתוכנה לניתוח שונות קצב לב

בדיקת שמיעה הכולל

פונקציה לשיפור השמיעה

בלי שימוש בניתוח שונות קצב לב
אבחון איורוודי בעזרת HRV

סרגל כלים איורוודיים

סרגל כלים בניתוח שונות קצב לב

אבחון איורוודי על סמך ניתוח HRV

דושות

דושות בניתוח שונות קצב לב

גונות

גונות בניתוח שונות קצב לב

חמישה אלמנטים

אלמנטים בניתוח שונות קצב לב

סאב דושות

סאב דושות וניתוח שונות קצב לב

 פעילות של אברים ודושות 

מרידיאנים בניתוח שונות קצב לב

אאורה / הילה

צ'קרות

הילה בניתוח שונות קצב לב
צ'קרות בניתוח שונות קצב לב

אגני / אמה

אגני בניתוח שונות קצב לב

ניתן לראות סרט בן 10 דקות המסביר קשר בין איורוודה לניתוח שונות קצב לב

איורוודה וניתוח שונות קצב לב

כליי הטיפול הודיים על סמך ניתוח HRV

Mudras

מודרות בניתוח שונות קצב לב

Mantras

מנטרות בניתוח שונות קצב לב
יכולות סיניות לפי HRV

אבחון לפי רפואה סינית על סמך ניתוח HRV

פעילות מרידיאנים לפי ניתוח שונות קצב לב
מצב עמוד השדרה לפי ניתוח שונות קצב לב
מצב מערכת עיכול לפי ניתוח שונות קצב לב

כלי טיפול לפי רפואה סינית על סמך ניתוח HRV

טיפול בחום/קור על סמך ניתוח שונות קצב לב
דיקור סיני על סמך ניתוח שונות קצב לב
144.jpg
בחירת תוספי מזון על סמך ניתוח שונות קצב לב

אפשרות בחירת תוספי מזון

(ניתן להוסיף לספריה מוצרים של כל יצרן תמורת 12 יורו למוצר)

עלות מערכת HRV

עלות מערכת של LifePulsAS

המחיר כולל:

 • תוכנה

 • מכשיר

 • משלוח

 • עמילות מכס

 • מכס

 • מע"מ

סה"כ: 4900 ש"ח

עלות 1 מערכת ניתוח שונות קצב לב
מערכת ניתוח שונות קצב לבLifePulse PRO
סמל יצרן תוכנת שונות קצב לב

מערכת LifePulse PRO

LifePulse Pro = LifePulsAS +
Level of Vascular Calcification + Two Hearts

?הערכת רמת הסתיידות כלי דם. איך זה עובד

א) בעזרת שני חיישנים (על אצבע ואוזן) נמדדת השהיה של הדופק.

בדיקת הסתיידות בניתוח שונות קצב לב
מכשיר לשני חיישנים לניתוח שונות קצב לב

ב) על סמך המדידה התוכנה מציגה הערכת המצב של כלי הדם

גרפים לבדיקת הסתיידות בניתוח שונות קצב לב
תוצאת הסתיידות לפי ניתוח שונות קצב לב

הערכת תאימות שני אנשים

פונקצית Two Hearts

התאמת אנשים בעזרת ניתוח שונות קצב לב
תוצאת ההתאמה לפי ניתוח שונות קצב לב

במאמר "פונקציות אבחון נוספות של מערכות LifePulse" המופיע למטה ניתן להתחבר לסרט בן 11 עם ההסבר

עלות מערכת LifePulse PRO

המחיר כולל:

 • יחידה עם שני ערוצים ושני חיישנים

 • תוכנת LifePulsAS

 • השלמה להערכת הסתיידות כלי דם 

 • משלוח

 • עמילות מכס

 • מכס

 • מע"מ

סה"כ: 6900 ש"ח

עלות 2 של מערכת ניתוח שונות קצב לב

בדף הזה מופיעה רק מערכת לניתוח שונות קצב לב LifePulsPRO. כל המידע הנמצא באתר ניתן להכיר באופן מרוכז בדף בית.

מאמרים הקשורים ל HRV

מאמרים הקשורים למערכת LifePulse לניתוח שונות קצב לב

bottom of page