top of page
Флаг США.jpg
Флаг России.jpg

  יישום לנייד לאיזון עצמי

טכנולוגית VMA - אבחון קול

אתר לאבחון קול VMA

תגידו A-A-A במשך 5 שניות

ותדעו כיצד לאזן את עצמכם בעזרת אלקטרוליטים

Man holding smart phone showing red heart and pulse.jpg

ייעוד ועקרונות של יישום לנייד לאבחון קול

אבחון קול, טכנולוגיה רוסית - אמריקאית

האפליקציה מיועדת לכולם ע"י שימוש בטלפון נייד. היישום מבצע ניתוח התדרים של גלי הקול. בעזרת היישום ניתן לבצע ויסות מטבוליזם בעזרת 4 אלקטרוליטים שהם סידן, מגנזיום, אשלגן ונתרן הנלקחים בתור תוספי מזון. האפליקציה מראה פעילות של האלקטרוליטים האלו בצורת גרף.

האפליקציה מבוססת על עקרונות של רפואה סינית מסורתית. טכניקת אבחון קול נלקחה ממנה, הוסברה ובוססה באופן מדעי. ההסברים נמצאים באתר של המפתח. הרעיון יושם בעזרת אמצעים טכנולוגיים של היום. בעזרת היישום ניתן לדעת גם מצבם של מרידיאנים סיניים. היישום הוא ביטוי עכשווי של רפואה סינית עתיקה. היישום הוא המשך התפתחות רפואה סינית מסורתית ברמת הידע של היום.

אבחון קול סיני, ביטוי של היום

איך עובד יישום לנייד לאבחון קול

תוצאות של אבחון קול
טכנולוגית אבחון קול לכל אחד

1. להתקין בטלפון נייד ו/או מחשב יישום Telegram.

2. ביישום Telegram למצוא בוט  TalkingBird_bot@.

3. להפעיל הקלטה ע"י נגיעה בסימן רמקול (לפי החץ בתמונה). להשמיע A-A-A במשך כ - 5 שניות ולעזוב את הסימן. 

4. ההקלטה תשלח באופן אוטומטי לעיבוד נתונים.

5. אתם תקבלו תוצאות בצורת קובץ PDF המכיל גרף של בלנס מרידיאנים, בלנס אלקטרוליטים ומדד ההרמוניה של מרידיאנים.

מחירים

אבחון קול לחסכון כסף לא לבזבוזו

1. 15 מדידות ראשונות לניסוי - בחינם,
2. מנוי ל - 100 מדידות -   39 דולר,
3. מנוי ל - 400 מדידות -   99 דולר,
4. מנוי ל - 2000 מדידות - 399 דולר,
5. מנוי ל - 9999 מדידות - 899 דולר.
6. יעוץ המפתח בנושא שימוש ביישום לאיזון עצמי - 19 דולר לכל יעוץ.
7. יעוץ וליווי שנתי לא מוגבל ע"י המפתח בעזרת יישום VMA וכל מידע אחר נוסף - 980 דולר לשנה.

אבחון קול. המחירים

איך להזמין שימוש ביישום לאבחון קול

  1. תשתמשו ב - 15 מדידות שניתנות בחינם.

  2. כל תוצאה שתשלח עלכם תהיה ממוספרת.

  3. שמונה ספרות ראשונות (משמאל) במספר התוצאה הן מספר הזיהוי שלכם (ID). למטה בתמונה מופיעה דוגמה של מספר התוצאה שתקבלו המכילה ID (מסומן במשבצת אדומה).

מספר זיהוי לאבחון קול

4. תמלאו נתונים בהזמנה המופיעה מתחת להוראות האלו ותשלחו אותה.

5. אתם תקבלו למייל שרשמתם בקשת תשלום של PayPal.

6. תשלמו ותשתמשו ביישום לפי משולם.

להזמין שימוש ביישום אבחון קול

הודעה נשלחה. תודה רבה

יעוץ וליווי אישי 

 המפתחים המופלאים של היישום לאבחון קול

אבחון קול, המפתחים

Ming Su (USA)

אבחון קול בארצות הברית

Sergei Fedotov (Russia)

המומחה הגדול של אבחון קול

בדף הזה מופיע יישום לנייד המבוסס על אבחון קול. כל המידע הקשור למערכות אבחון, ציוד טיפולי ו/או יישומים לטלפונים ניידים הנמצאים באתר ניתן להכיר באופן מרוכז בדף בית.

מאמרים בנושא יישום לטלפון נייד

bottom of page