top of page

"תנאי השירות למכשירי תדרים ואחרים שנרכשו ב - "להיות בריא

לכל הפריטים המופיעים באתר יש אחריות היצרן במשך שנה מיום הוצאת חשבונית הרכישה. 

דמי שירות:

  1. ניסוי המערכת במשך שבועיים - 500 ש"ח (יש להשאיר פיקדון ליום קבלת המכשיר בגובה עלות המערכת)

  2. העברת תשלום ליצרן - 300 ש"ח

  3. עמילות מכס - 500 ש"ח

  4. דמי ייעוץ - 250 ש"ח/שעה

  5. אספקת שירות בבית הלקוח כולל נסיעה - 250 ש"ח/שעה

    * המחירים כוללים מע"מ

bottom of page