top of page

הערכת תגובה לעומס פיזי והכשרת הספורטאים

הכשרת הספורטאים עם HRV

מערכת  LifePulse Sport

אתר לספורטאים עם שונות קצב לב
הכשרת ספורטאים בליטא

שפה אנגלית בלבד

מבט כללי 1

מבט כללי על מערכת LifePulse Sport

תמונת מערכת HRV לספורטאים

1. המערכת מיועדת למאמנים, פיזיולוגים ורופאים המשתמשים בתוצאות האבחון לפי שיטת HRV. 

2. המערכת מאפשרת הערכת יכולת הכשרה, השתקמות ומוכנות הגוף לאימון של מתאמן.

3. בתור הקולט מנוצל חיישן פוטומטרי לאוזן או לאצבע היד.

הצגת המדדי 2

הצגת המדדים לפי שיטת HRV

HRV של ספורטאים

תוצאות HRV

הערכת המצב הכללי על סמך ניתוח HRV

סטרס אינדקס של ספורטאים
HRV של לב הספורטאי
3 RESPIRATORY TEST
HRV respiratory test of sportsmen

Respiratory Test

(מעקב אחרי תגובות של מערכת העצבים האוטונומית)

bio-feedback test

Bio - Feedback Test

(ויסות תגובת מערכת העצבים האוטונומית)

HRV bio-feedback test
5.Orthostatic Test

בדיקה אורתוסטטית

Orthostatic Test

עמדת עמידה ל-HRV Orthostatic Test
HRV Orthostatic Test
עמדת שכיבה ב-HRV Orthostatic Test

בדיקה ראפר

Ruffier Test

00000.jpg
000001.jpg
000001.jpg
000002.jpg
6. Ruffier Test
7. Gain/Decrease Graph
בדיקת נטיות בבדיקות HRV

השוואת תוצאות המדידות והצגת נטיות

8 עלות המערכת

עלות המערכת

המחיר כולל:

  • יחידה אלקטרונים וחיישן

  • תוכנת LifePulsAS

  • משלוח

  • עמילות מכס

  • מכס

  • מע"מ

סה"כ: 4900 ש"ח

עלות מערכת HRV

בדף הזה מופיעה רק מערכת לניתוח שונות קצב לב LifePulse SPORT. כל המידע הנמצא באתר ניתן להכיר באופן מרוכז בדף בית.

9 מאמרים

מאמרים הקשורים לנושא

bottom of page